Indien je niet kan komen stuur een afmelding via een email naar dirigent@corrente.nl met de volgende informatie. In het onderwerp zet je duidelijk neer dat het om Corrente en een afmelding gaat: “Corrente – Afmelding”. Zet in je email wie je bent (dat is niet altijd te herleiden aan het emailadres) en voor welke datum dit geldt.